menu
AFEX Direct Login
Logg inn på
|
|
Ring oss på 800 24 662
Pengesikkerhet | afex.com
Hjem > Om oss > Pengesikkerhet

Pengesikkerhet

Vi har tilbudt kunder sikre og trygge måter å styre globale betalinger på siden 1979. Du kan være trygg på at vi bruker toppmoderne krypterings- og sikkerhetsteknikker for å sørge for at alle våre interne og nettbaserte systemer er ugjennomtrengelige.

 

AFEX reguleres av lovgivning

Som en finansinstitusjon er AFEX pålagt ved lov å drive forretningsvirksomhet på en måte som er i samsvar med kundenes beste og i samsvar med alle nasjonale forskrifter som gjelder valutavekslingsselskaper og selskaper som sender penger. Vi har forpliktet oss til å drive på en sikker og trygg måte, med de høyeste standardene for både jus og etikk. For å ivareta denne sikkerheten, har vi etablert strenge samsvarsstandarder for overholdelse av regelverk i jurisdiksjoner hvor vi har virksomhet.

 

I USA er AFEX underlagt loven om bankdiskresjon (Bank Secrecy Act) som endret av den amerikanske sikkerhetsloven (USA Patriot Act). Vi er registrert hos FinCEN og reguleres av IRS, i tillegg til at vi har lisens fra og reguleres av banktilsynene i flere delstater i USA, blant annet New York State Banking Department og California Department of Financial Institutions, to av de strengeste reguleringsmyndighetene i vår bransje. Vi deponerer sikkerhet for flere millioner dollar som tegn på vår økonomiske sikkerhet.

 

I Storbritannia har AFEX autorisasjon fra og reguleres av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority – FCA) i henhold til forskriftene om levering av betalingstjenester (Payment Service Regulations 2009).

 

I Sveits reguleres vi av VQF, en selvregulerende organisasjon. VQF fungerer som en offisiell FINMA-anerkjent selvregulerende organisasjon (SRO) i henhold til loven om hvitvasking av penger (Anti-Money Laundering Act – AMLA)

 

I Australia har AFEX lisens fra og reguleres av ASIC og AUSTRAC.

 

Vi er i samsvar med alle EU-forskrifter og lokale forskrifter, blant annet direktivet om europeiske markeder i finansinstrumenter (MiFID).

 

Som en regulert institusjon er AFEX pålagt å skille ut kundemidler, som en del av sikringen forbundet med en eventuell, men lite sannsynlig, avvikling

 

Vi samarbeider med de mest respekterte institusjonsbankene i verden

Vi har bankkontoer hos noen av verdens mest respekterte banker, blant annet Deutsche Bank og Bank of America, der kunder kan sette inn penger og foretar betalinger. Vi tar sikkerhet på alvor og driver vår virksomhet på en måte som er i samsvar med våre kunders og partneres beste.

 

Ta kontakt

Hvis du kunne tenke deg å diskutere dine behov med hensyn til globale betalinger og valuta med vårt team, er det bare å ta kontakt.

 

Hvor nå?

facebook
twitter
linkedin
youtube
Associated Foreign Exchange Ltd. Registrert i England og Wales (registreringsnr. 4848033) Forretningskontor: 40 Strand, London, WC2N 5RW, Storbritannia. Autorisert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority) i henhold til de britiske forskriftene om betalingstjenester (Payment Service Regulations) av 2009 for levering av betalingstjenester (referansenr. 502593), og autorisert til å levere produkter og tjenester i Norge på tvers av landegrenser. Registrert MSB hos de britiske skattemyndighetene (H M Revenue & Customs) (registreringsnr. 12159000).