Om Oss

Säkra tillgångar

Vi har erbjudit våra kunder trygga och säkra sätt att hantera globala betalningar sedan 1979. Vi använder marknadens mest avancerade krypterings- och säkerhetstekniker för att säkerställa att alla våra interna och online-system är ogenomträngliga.

AFEX regleras i lag

Som ett finansiellt institut är AFEX skyldigt enligt lag att bedriva verksamheten på ett sätt som överensstämmer med sina kunders intressen och i enlighet med de nationella bestämmelser som styr valutaföretag och betalningsförmedlare. Det är vårt ansvar att verka på ett säkert och sunt sätt och i enlighet med de högsta juridiska och etiska regleringarna. För att säkerställa den säkerheten har vi etablerat strikta normer för efterlevnad av reglerna i de länder där vi är verksamma.

I USA omfattas AFEX av bestämmelserna för Bank Secrecy Act i dess ändrade lydelse enligt USA Patriot Act. Vi är registrerade hos FinCEN och regleras av IRS, förutom att vara licensierade och reglerade av flera statliga bankkommissioner i USA, inklusive New York State Banking Department och California Department of Financial Institutions som är två av de striktaste tillsynsmyndigheterna i vår bransch. Vi ställer obligationer för flera miljoner USD i säkerhet som tecken på vår ekonomiska soliditet.

I Storbritannien är AFEX auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (FCA) enligt Payment Service Regulations 2009 för tillhandahållande av betaltjänster.

I Schweiz regleras vi av den självreglerande organisationen VQF. VQF innehar funktionen av en officiell FINMA-erkänd självreglerande organisation (SRO) i enlighet med Anti-Money Laundering Act (AMLA) (penningtvättlagen).

I Australien är AFEX licensierat och reglerat av ASIC och AUSTRAC.

Vi följer alla EU-föreskrifter och lokala bestämmelser inklusive European Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Våra lagstadgade skyldigheter kräver att AFEX avskiljer kunders tillgångar som skydd i den osannolika händelsen av likvidation.

Vi arbetar med de mest respekterade institutionella bankerna i världen

Vi upprätthåller bankkonton hos några av de mest respekterade institutionella bankerna i världen, bland annat Deutsche Bank och Bank of America, där kunderna gör insättningar och betalningar. Vi tar säkerhet på största allvar och gör affärer på ett sätt som överensstämmer med våra kunders och partners intressen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill diskutera dina globala betalnings- och valutabehov med vårt team.

Vad är nästa steg?