Orderläggningar för företag

Orderläggningar låter dig utnyttja volatilitet på valutamarknaderna genom att välja en målkurs som du köper eller säljer på. Våra valutaspecialister kommer att föreslå en lämplig målkurs och sedan övervaka marknaden åt dig. Om målkursen nås utförs affären åt din räkning.

Gyllene tillfälle för orderläggningar

Orderläggningar är beställningar av valutaköp som kan ligga och vänta på en marknadsrörelse under en längre tidsperiod. Vissa av våra kunder får igenom sin order inom bara ett par timmar. Avbokningar av orderläggningar kan verkställas när som helst, muntligen eller skriftligen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill diskutera om orderläggningar lämpar sig för dina behov.

ppna ett konto

ppna ett konto

F hjlp med valutariskhantering

F hjlp med valutariskhantering

Vill du bli kontaktad av AFEX?

Vill du bli kontaktad av AFEX?