Avvecklingsalternativ för företag

Avvecklingsalternativen varierar beroende på dina specifika behov. Du kan dock vara säker på att alla våra avvecklingsalternativ är säkra och sker i rätt tid, med hjälp av antingen SEPA (Single Euro Payments Area) eller SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

SEPA

SEPA är ett initiativ från den europeiska banksektorn som innebär att alla elektroniska eurobetalningar är lika enkla att behandla som inhemska betalningar.

SWIFT

SWIFT är världens största globala nätverk för betalningar. Det är en säker och tillförlitlig lösning för att upprätta betalningsmallar för säljare och leverantörer, samt att samla in transaktionsinformation från banker över hela världen.

Prisbelönta avvecklingsalternativ

Vi har till 100 % åtagit oss att säkerställa att dina betalningar görs i rätt tid och på ett säkert och smidigt sätt. Våra betalningsalternativ är så effektiva att vi har tilldelats Deutsche Banks "Straight Through Processing Award" fem år i rad.

Transaktioner samma dag

Transaktioner samma dag är tillgängliga genom de snabbaste och säkraste kanalerna

Internationell banköverföring

Elektronisk banköverföring, som drivs av SWIFT-systemet, är en snabb och säker betalningsmetod.

Inkommande och utgående banköverföringar

Vi kan också konvertera medel från dina utländska valutasaldon till hemmavaluta, eller uppbära betalningar direkt från utländska kunder genom banköverföring.

Bankväxlar och banköverföringar

Bankväxlar och banköverföringar kan tas emot och konverteras mycket snabbare genom vårt system än genom de flesta banker. Dessutom erbjuder vi en extra fördel. När du tar emot utländska medel behöver du inte konvertera dem omedelbart eftersom vi kan hålla dina pengar i utländsk valuta tills du är redo att konvertera dem.

Konvertering av utländska bankväxlar och checkar

När internationella kunder betalar med en check i utländsk valuta, kommer vi att uppbära pengarna och konvertera dem snabbare än en bank.

Handelstjänster i fler än en valuta

Med våra tjänster för fler än en valuta behöver överförda pengar inte konverteras till den nationella valutan först. Till exempel, en schweizisk klient får kanadensiska dollar från en kund och vill att pengarna överförs till ett specifikt eurokonto i stället för ett schweiziskt franckonto. Vi kan ta emot kanadensiska dollar och skicka euro direkt till kundens eurokonto utan att behöva konvertera till schweiziska franc först.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill diskutera dina avvecklingsbehov med vårt team.

ppna ett konto

ppna ett konto

F hjlp med valutariskhantering

F hjlp med valutariskhantering

Vill du bli kontaktad av AFEX?

Vill du bli kontaktad av AFEX?