Branschlösningar

Fond- och förmögenhetsförvaltare

Oavsett om du är en fondförvaltare eller institutionell investerare erbjuder vi effektiva valutahandelslösningar och konkurrenskraftiga priser.

De främsta fördelarna med våra lösningar är:

  • Strategisk insikt och erfarenhet av att hantera valutaexponering

  • Optimerar investeringsresultat och minskar risken

  • Åtar oss att ge dina investerare ett bättre värde

  • Minskar din valutarisk med spottransaktioner eller valutaterminer

Fond- och förmögenhetsförvaltningsteamet här på AFEX har särskilt skapats för att möta kraven från fondförvaltare och andra institutionella investerare som söker effektiva valutahandelslösningar och konkurrenskraftiga priser. Vi utreder var vi kan höja värdet på din verksamhet och erbjuda innovativa strategier med avseende på såväl portföljnivå som företagens egna exponeringar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du representerar en institutionell investerare och vill veta mer om hur vi kan stödja ditt företag.

Vad är nästa steg?