Branschlösningar

Fastigheter

Om du köper fastigheter utomlands kan vi se till att din valutaexponering hanteras på ett effektivt sätt.

De främsta fördelarna med våra lösningar är:

  • Hanterar alla inkommande och utgående globala betalningar

  • Planerar för investering  i vanligt förekommande valuta

  • Minskar din valutarisk för alla framtida transaktioner

När betydande belopp byter ägare vid varje fastighetsaffär kan vår erfarenhet av att arbeta med fastighetsföretag från hela världen vara ovärderlig. Om du väljer att arbeta med oss för dina fastighetsköp och -försäljningar kommer din valutaexponering att vara ett minne blott.

Vill du hellre tala med någon?

Kontakta oss om du representerar ett fastighetsföretag och du vill veta mer om hur våra lösningar kan stödja ditt företag.

Vill du veta mer?

ppna ett konto

ppna ett konto

F hjlp med valutariskhantering

F hjlp med valutariskhantering

Vill du bli kontaktad av AFEX?

Vill du bli kontaktad av AFEX?