Orderläggningar för små och medelstora företag

Om du funderar på att hantera variationer på utländska valutamarknader ger orderläggningar dig möjligheten att att välja en målkurs.

Våra valutaspecialister utarbetar gärna en förnuftig målkurs och agerar när kursen har nåtts.

Vill du veta mer?

Vad är nästa steg? Kontakta oss om du vill diskutera hur orderläggningar kan hjälpa ditt företag att hantera marknaderna mer effektivt.

ppna ett konto

ppna ett konto

F hjlp med valutariskhantering

F hjlp med valutariskhantering

Vill du bli kontaktad av AFEX?

Vill du bli kontaktad av AFEX?