SMF-lösningar

SMF-lösningar

Våra lösningar för betalningar och riskhantering är perfekt lämpade för små och medelstora företag som vill hantera sin exponering för marknadsrörelser.

Vi hanterar över 35 000 kunders betalningar varje dag, dygnet runt och över hela världen, i över 200 länder och i nästan varje företagskategori. På dagens volatila valutamarknad är det absolut nödvändigt att alla små och medelstora företag har rätt verktyg och kunskap för att hantera sin valutaexponering. 

Våra SMF-lösningar omfattar:

Riskhantering

Valutabetalningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill diskutera dina betalningslösningar med vårt team.

ppna ett konto

ppna ett konto

F hjlp med valutariskhantering

F hjlp med valutariskhantering

Vill du bli kontaktad av AFEX?

Vill du bli kontaktad av AFEX?